Blog

یکی از سؤالاتی که همواره برای هر یک ما وجود داشته راه‌های تشخیص ماهی سالم از فاسد به هنگام خریداری است:


۱- بوی ماهی: ماهی‌هایی که تازه هستند تقریباً بوی مطبوعی دارند و اگر از آب‌های شیرین صید شده باشند بوی گیاهان آبزی همان منطقه را می‌دهند. ولی ماهی فاسد بوی نامطبوعی دارد که بیشتر اوقات بوی آمونیاک و ترشیدگی و در اثر پیشرفت فساد بوی گندیدگی می‌دهد.


۲- حالت فلس‌ها و پولک‌ها در ماهی: در رابطه با ماهی‌های تازه فلس‌ها کاملاً به بدن چسبیده و به سختی جدا می‌شوند در حالی که در ماهی‌های فاسد فلس‌ها برجسته و به راحتی کنده می‌شود.


۳- شکل بدن ماهی‌ها: بدن ماهی‌های تازه قابلیت ارتجاعی دارد و فاقد ترشحات می‌باشند ولی بدن ماهی‌های فاسد اگر با انگشتان فشاری روی بدن ماهی وارد می‌شود کاملاً ایجاد فرو رفتگی می‌کند و ترشحات بدن ماهی زیاد و حالت چسبندگی دارد.


۴- چشم‌های ماهی: درماهی‌های تازه چشم علاوه بر این که شفاف درخشان است، حالت کاملاً محدب دارد در صورتی‌که در ماهی‌های فاسد چشم ماهی تیره و کدر است و کره چشم بطور کامل در حفره چشم فرو رفته است.


۵- سرپوش گوش‌ها: در ماهی‌های تازه سرپوش‌ها بطور کامل و تقریباً چسبیده هستند و سطح داخلی آنها لکه ندارد ولی در ماهی‌های فاسد این سرپوش‌ها تقریباً جدا هستند و بر روی سطح داخلی آنها لکه‌های قهوه‌ایی و قرمز رنگ دیده می‌شود.


۶- حالت آبشش‌ها: در ماهی‌های تازه آبشش‌ها مرطوب و به رنگ قرمز روشن هستند. ولی در ماهی‌های فاسد آبشش‌ها مرطوب نبوده و رنگی خاکستری دارند.

دیدگاهتان را بنویسید